Navn Oppmøter / Poeng
Britt Ve...
 
139  
Monica Sveen Re...
 
134  
Grethe Karin Re...
 
126  
Eli Helene By...
 
122  
Liv Synnøve Ko...
 
120  
Else Marie Gr...
 
119  
Ole Kristian Re...
 
115  
Terje Sk...
 
115  
Elisabeth Sk...
 
111  
Marianne Hj...
 
111  
May Unni So...
 
111  
Ragnhild Kordahl Ho...
 
109  
Gunn Helen Kj...
 
103  
Bjørn Erik Ko...
 
102  
Anne Lise Ka...
 
101  
Birgit Mo...
 
101  
Elin Gu...
 
101  
Kjærsti Is...
 
101  
Mette En...
 
101  
Ann-Kristin Va...
 
100  
Ella Be...
 
100  
Mona Sk...
 
100  
Åse Berit Ko...
 
100  
Nina Bj...
 
99  
Romina Maria Ma...
 
99  
Anne Kristine s. St...
 
92  
Nina Marie He...
 
89  
Oddveig Ja...
 
86  
Hege Anette Op...
 
81  
Edith Sa...
 
79  
Lene anita isaksætre Kr...
 
79  
Ingrid Ny...
 
78  
Lisbet En...
 
72  
Bjørg Elise Be...
 
69  
Anne Marie St...
 
67  
Edith Kj...
 
67  
Lars Ho...
 
67  
Jan Harald Sa...
 
66  
May Sæther Hy...
 
66  
Lillian En...
 
62  
Jarle Gunter Ki...
 
60  
Nina Rø...
 
60  
Eivind Asbjørn Be...
 
59  
Marit Ri...
 
59  
Anne Bråten Ed...
 
57  
Tor Martin Pe...
 
57  
Torbjørn Kl...
 
57  
Wenche Bye Fo...
 
57  
Elin Køien Sk...
 
55  
Aud Gudrun Ja...
 
54  
Bente Væ...
 
54  
Katrine Pe...
 
54  
Ragnhild Be...
 
54  
Eivor Ki...
 
53  
Ann Iren Sk...
 
52  
Ann Kristin Pe...
 
52  
Christina Bj...
 
52  
Elin La...
 
52  
Lene Lyng Pe...
 
52  
May Nina He...
 
52  
Bente Ma...
 
51  
Eva Aaseth Mo...
 
51  
Eva Øiseth We...
 
51  
Liv Ingrid Øv...
 
51  
Tove Sp...
 
51  
Inger Kirsten Ny...
 
50  
Mona Gu...
 
50  
Finn Arne Sc...
 
49  
Tone Sk...
 
48  
Anne Gu...
 
47  
Birgit Ju...
 
46  
Linda Merete Li...
 
41  
Anita Utgaard Lø...
 
40  
Kjell Rø...
 
37  
May Linda Ol...
 
36  
Mona Su...
 
36  
Marianne Ra...
 
30  
Gry Anita Bo...
 
27  
Christer En...
 
25  
Tormod Sk...
 
22  
Mette Ku...
 
17  
Elin No...
 
9  
Asta Lø...
 
?  
Bjørn Inge Lø...
 
?  
Malin Th...
 
5  
Vegard Ne...
 
5  
Anne-Grethe Lu...
 
?  
Trond Sa...
 
1  
Hans-Petter Ra...
 
?